Bestillingsvilkår

1.1. Før du bestiller en opplevelse hos Sirdal Huskyfarm, må du lese og godta våre bestillingsvilkår.

1.2. Ved bestilling av en opplevelse hos oss har du samtykket til våre vilkår. Ved bestilling på vegne av et følge står bestiller ansvarlig for at alle deltakere i sitt følge blir informert om disse vilkår og betingelser.

2. Bestilling og forespørsel

2.1. For de aktiviteter der vi ikke tilbyr online bestilling, sender du oss en forespørsel via kontaktsiden for å bestille og reservere en opplevelse hos Sirdal Huskyfarm. Vi vil gi deg tilbakemelding på tilgjengelighet og pris. Når dato og aktivitet er avtalt sender vi en betalingslink eller faktura.

2.2. En bestilling anses som reservert når den har blitt betalt i sin helhet. For skreddersydde gruppearrangement anses en bestilling som reservert når et depositum på 50% av totalbeløpet er betalt. Du vil motta en bestillingsbekreftelse på e-post. Bestiller til Sirdal Huskyfarm er ansvarlig for gjennomføring av betaling. Ved eventuell avlysning eller endring av aktivitet, vil vi kreditere beløp til samme kort/konto som ble benyttet ved bestilling.

Betaling til Sirdal Huskyfarm AS:

Bankkonto 3080 33 31665
Swift: KVIDN021XXX
IBAN: NO17 3080 3331 665
Bankadr: Kvinesdal Sparebank, Nesegata 7A, 4480 Kvinesdal
Org.nr: 995 614 057

3. Sikkerhet

3.1 Sirdal Huskyfarm gjør sitt ytterste for å minimere risiko og gi alle våre gjester en positiv og trygg opplevelse. Det må likevel understrekes at all utendørsaktivitet innebærer et element av risiko som deltakere må erkjenne og ta hensyn til. Gjester må selv vurdere potensielle utfordringer ut fra egne forutsetninger og begrensninger. Våre guider vil gi deg nødvendig instruksjon og sikkerhetsbriefing før start. Sirdal Huskyfarm kan ikke klandres for hendelser utenfor vår kontroll. Sirdal Huskyfarm har ansvarsforsikring, men anbefaler alle deltakere å ha egen reiseforsikring.

4. Ansvar

4.1. Som deltaker er du ansvarlig for:

 

4.2. Sirdal Huskyfarm er ansvarlig for:

 

5. Avbestilling, endring og avlysning

5.1. For å avbestille eller endre en reservert opplevelse hos Sirdal Huskyfarm må bestiller ta direkte kontakt med oss via hallo@sirdalhuskyfarm og følgende frister gjelder:

 

5.2. Sirdal Huskyfarm er ansvarlig for å gjennomføre bestilt opplevelse på en sikker og forsvarlig måte. Vi forbeholder oss derfor retten til å avlyse eller endre bestilt opplevelse dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten. Dette kan være vær- og snøforhold eller ved uforutsigbare forhold. I slike tilfeller vil vi tilby en alternativ dato/tid eller full refusjon.

5.3. Sirdal Huskyfarm forbeholder seg retten til å avlyse eller endre aktiviteten dersom betingelser for aktiviteten ikke er oppfylt. Dette kan være deltakeres fysiske tilstand, minimum antall deltakere, deltakere er forsinket til avtalt oppmøtetid osv.

6. Force Majeure

6.1. Ved uventede hendelser som naturkatastrofe, politisk ustabilitet eller andre nødsituasjoner utenfor vår kontroll (Force Majeure), som ikke etterlater annet alternativ enn å avlyse en bestilling, er Sirdal Huskyfarm ikke forpliktet til å tilbakebetale kostnader til bestiller. I de fleste tilfeller dekkes dette av reiseforsikring.

7. Reklamasjon

7.1. Dersom bestiller mener leveransen fra Sirdal Huskyfarm er mangelfull må dette tas opp med oss ved første anledning. Bestiller skal informere guiden og informere oss skriftlig senest 1 uke etter dato for gjennomført aktivitet. Vi vil forsøke å løse enhver tvist eller klage. Ethvert søksmål reguleres av norsk rett.

7.2. Ved all utleie (som f.eks utstyr, kjøkkenfasiliteter, overnatting) er leier fullt ut ansvarlig for utstyr ved ødeleggelse og tap. Ved unormal slitasje vil leietaker bli belastet for reparasjonskostnader. Gyldig ID må fremvises ved utleie.

8. Bilde- og videobruk

8.1. Sirdal Huskyfarm dokumenterer ofte sine opplevelser ved bruk av bilder og film som benyttes til markedsføring på sosiale medier og internett. Dette kan inkludere bilde- og videoopptak av deg som deltaker på en opplevelser hos oss. Vi respekterer ditt personvern og dersom du ikke ønsker å bli vist på bilde- eller videoopptak, vil vi gjerne bli informert om dette før aktiviteten starter.

9. Endringer

9.1. Vi tar forbehold om trykkfeil og forbeholder oss retten til å endre innhold på nettsiden, brosjyrer/flyers eller annet markedsføringsmateriale før eller etter bestillinger er mottatt. De fleste endringer anses som minimale og vi vil informere bestiller så snart som mulig.

10. Tilbakemelding

10.1 Dine tilbakemeldinger er viktige for oss slik at vi kan lære og kontinuerlig forbedre oss. Dersom du har tilbakemeldinger etter en opplevelse hos oss, enten positive eller negative, setter vi pris på at du deler disse med oss via hallo@sirdalhuskyfarm.no.