Villmarksleir

Gjennom Sirdal Huskyfarm kan du oppleve å overnatte i telt både sommer og vinter. Vi etablerer ofte leir her hjemme på gården i trygge omgivelser og med kort avstand og tilgang på sanitærfasiliteter.

Annerledes vil det være å overnatte langt borte fra gården og med enkle hjelpemidler ha en god opplevelse tett på og alene med naturen.