Sirdal

Sirdal – usjenerte naturopplevelser

Sirdal ligger i Vest Agder fylke, helt på grensa til Rogaland. Med drøyt 1800 innbyggere og 1500 kvadratkilometer er det god plass! Europas sørligste villreinstamme trives også her og er en av årsakene til at Sirdal er del av Norges nest største verneområde; Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Landskapsvernområde.

Fra gammelt av var Sirdal en isolert og fattig kommune. Men området har alltid vært rikt på natur og usminket skjønnhet. Når noe av denne naturen ble temmet gjennom vannkraftproduksjon har det selvsagt også dryppet litt på kommunen. Sirdal er i dag et moderne bygdesamfunn som er sentralt plassert med kort avstand til ferjeforbindelser og flyplass til kontinentet.

I Sirdal er det natur nok for alle, og selv om området deles med over 3000 hytteeiere er det plass nok til usjenerte naturopplevelser! Området har Sør Norges best utbygde løypenett for langrenn og flere gode alternativ for alpinistene.