Tone Kvinen

Tone er Bærumsjenta som ble bygdejente. Hun er gift med Odd og er en svært viktig tilrettelegger på farmen. Tone er utdannet lærer med musikk og sosialpedagogikk som hovedfag. Arbeidsmiljø, trivsel og mellommenneskelige relasjoner er arbeidsfelt som Tone er opptatt av. Enten gjestene er bedrifter, offentlige etater eller turister, sørger Tone for at programmet er tilrettelagt. I 2002 ble Tone kåret til “Årets Sirdøl” og hun og ektemannen ble de tildelt “Kulturprisen” i 2007.